Thứ Ba, 2 tháng 8, 2016

VÌ SAO CHÚNG LIỀU


VÌ SAO CHÚNG LIỀU

 

Giờ đám quan tham, chúng nó liều

Bởi đòn đánh giả , phạt như điêu

Anh ăn, chị đớp không sao cả

Hắn móc, tau moi  thế mới đều

Giáo dục bao năm , tham vẫn phát

Phê bình  đủ cấp nhũng càng nhiều

Cờ, đèn, kèn, trống hăng xung trận

Báo cáo ôi dào rổn rảng kêu!

CAO BỒI GIÀ

02-08-2016

 

Theo Báo Tuổi Trẻ  (02-08-2016):

Đối tượng tham nhũng ngày càng liều lĩnh, tinh vi - Tuổi Trẻ Online

TTO - Nội dung trên được UBND thành phố Hà Nội đánh giá trong báo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016.

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2016, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016 do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký, nhận định, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như việc tuyên truyền giáo dục về phòng, chống tham nhũng tại một số đơn vị chưa đồng đều, thường xuyên.

“Việc triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, hiệu quả chưa cao. Việc phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra tại các đơn vị còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thấp” - báo cáo nêu rõ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét