Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

333_ ĐIỆN TÍN VIÊN (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Liên lạc ngày ngày trụ tiếp thu

Truyền tin phát sóng chuyển văn thư

Tích tè lộp độp nêu từng chữ

Chấm gạch liên miên hiện mỗi từ

Chinh chiến yêu cầu nên hỏa tốc

Hòa an phục vụ chẳng chần chừ

Trăm năm trước đó ngành công nghệ

Đánh “Moọc” thông truyền mọi tín tư (*)

.                  Bóng Tà Dương

(*) Ông Samuel Morse người Mỹ, là nhà phát minh hệ thống truyền tin bằng tín hiệu năm 1844.

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét