Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

MEN


MEN

 

Men đời hấp dẫn mấy người lơ

Khổ nhục vì men,  giở đủ trò

Men Lợi dạ tham xui trí xảo

Men Danh lòng hám khiến tâm mờ

Men Tình đắm đuối đâm mù quáng

Men Rượu say sưa hóa dại rồ

Lắm kẻ mơ màng men Chiến thắng

Tan men lệ nhỏ vẫn tay trơ !

CAO BỒI GIÀ

 

BÀI HỌA:

 

RƯỢU

 

Rượu ngấm vào rồi cứ lửng lơ,

Rượu vui bè bạn chuyện xôm trò?

Rượu tình đôi chén tâm luôn sáng,

Rượu nghĩa ít ly dạ chẳng mờ.

Rượu biếu xun xoe mưu đứa nịnh,

Rượu đưa ngạo nghễ chước thằng rồ...

Rượu Bầu Đá ngót ngàn năm vẫn,

Rượu đẫm hương đời sương gió trơ?

Võ Tấn Hùng

 

ĐỒNG HỌA:

 

RƯỢU

 

Rượu thịt sẵn sàng, mấy kẻ lơ ?

Rượu vào lời thốt cũng ra trò

Rượu mời không uống, anh em trách

Rượu phạt phải tu, mắt lệ mờ

Rượu quậy nhà tan thành dại dột

Rượu làm cửa nát hoá điên rồ

Những người nghiện rượu thường quên hết

Tổ Quốc mất, còn, mặt cứ trơ

Thục Nguyên

 

TIẾP HỌA:

 

KỂ TỘI

 

Bất chính làm càn, cứ tảng lơ

Bất lương gây chuyện quá điên rồ

Bất nhân lòng dạ luôn u tối

Bất nghĩa tâm can mãi ám mờ

Bất hiếu hoài công người dưỡng dục

Bất trung hại nước mặt lỳ trơ

Bất tài chẳng biết đâu hay dở

Bất chấp, hung hăng diễn lắm trò.

300716.

Đoàn Đình Sáng.

 

HỢP HỌA:

 

BIA

 

Bia dọn ra rồi nghĩ khó lơ

Bia cao bia rụt khá xôm trò

Bia tươi nẩy oản tay say xỉn

Bia sệt dài chân trí lú mờ

Bia cứa nghĩa đau trào máu khạc

Bia ôm tình nát phụt ga rồ

Bia rên quan lại bầy ăn bẩn

Bia miệng muôn đời vẫn cứ trơ.

PHAN TỰ TRÍ 

 

CŨNG HỌA:

 

TÌNH SAY

 

Rượu tình nồng thắm khó mà lơ

Nếm một chút thôi đã hết trò

Một bước dấn vào là khổ ải

Nhiều phen không chết cũng mù mờ

Vô ra thờ thẫn chờ người gọi

Lui tới bâng khuâng ngóng kẻ rồ

Da diết nhớ nhung ai thấu hiểu

Ái tình hành hạ mắt trơ trơ !

THIÊN HẬU

 

ĐỒNG HỌA:

 

DANH

 

Danh lợi mấy người thấy bỏ lơ

Mua danh đểu xảo biết bao trò

Danh tham vật chất tình thân tuyệt

Danh phụ nghĩa nhân đạo lý mờ

Danh hão bất tài thành dại dột

Danh hư vô dụng hóa điên rồ

Tiền tài khối kẻ sinh mù quáng

Hậu quả cuối đời cũng trắng trơ.

Liêu Đình Tự

 

CÙNG HỌA:

 

TIỀN...!!!

 

Tiền tài ai ngoảnh mặt làm lơ?

Ông cướp, bà tranh thật lắm trò !

Tiền dễ tham ô: khôn hóa dại

Tiền quen gian lận: sáng đâm mờ

Tiền mua miếng sống: bao người khổ

Tiền bán mồ hôi: lắm kẻ rồ

Thế đấy...nhiều quan giàu bất chánh

Biết đời chê trách vẫn trơ trơ !

Thy Lệ Trang

 

TIẾP HỌA:

 

MEN ĐỜI

 

Men đời quý lắm chớ nên lơ

Kich thích nhờ men khỏi mịt mờ.

Men thuốc đủ liều cho lắm tốt

Men ma quá mức tạo bao trò.

Men lành dễ giúp thơ vào diệu

Men độc e đưa trí tới rồ.

Vừa phải thì men luôn hữu ích

Không men mọi thứ mãi trơ trơ !

Trần Như Tùng

 

HỢP HỌA:

 

MẬT

 

Mật ngọt theo mời dễ đã lơ

Đời luôn lụy mật sống điêu trò

Mật ru trí giả mê lòng đắm

Mật chuốc tao nhân muội mắt mờ

Mật tỉnh say bừng cơn mộng ảo

Mật hư thực vỡ giấc mơ rồ

Xưa nay mật vẫn thơm hương mật

Mật biến linh hồn hóa phỗng trơ!

Lý Đức Quỳnh

 

CŨNG HỌA:

 

TIỀN TƯƠI

Có phải tiền tươi chẳng dễ lơ?
Tiền chưa thỏa dạ...đổi chiêu trò
Tiền tiêu lắm ngõ tình sâu nặng
Tiền giấu nhiều nơi nghĩa nhạt mờ
Tiền gởi đầy băng tìm cách gạt
Tiền moi cạn túi nhấn ga rồ
Xin đừng luôn nghĩ tiền trên hết
Nếu hỏi tiền đâu... giả bộ trơ!
Như Thu

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỜI

 

Mời nhau nhấp rượu, chớ làm lơ

Thấm giọng rồi ta sẽ chuyện trò

Mời phút tương phùng tình thắm đượm

Mời câu gắn bó mộng dâng mờ

Mời lời ước hẹn ngàn năm dại

Mời chén giao bôi vạn kiếp rồ

Em có nghe chăng sao nín lặng

Trái tim gỗ đá vẫn trơ trơ ?

 

Sông Thu

 

TIẾP HỌA:

 

RƯỢU


Rượu vào tâm trí cũng mù lơ
Rượu khiến khùng điên giở thói rồ
Rượu đốt tâm thần nhanh cháy rụi
Rượu thiêu nhân cách chóng tàn trơ
Rượu trao bằng hữu thâm nhiều ý
Rượu biếu quan trên ẩn đủ trò
Rượu chuốc say rồi đâm ngớ ngẩn
Rượu tan... phiền não có đâu mờ
Trí Anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét