Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

CHỬI - CƯỜI...


CHỬI

 

A...đù cục trưởng cũng tay chơi.
Chủ tịch bí thư đã thiệt đời.
Đồng chí đồng tâm sao táng tận.
Cùng thuyền cùng hội lại phanh phơi.
Khi xưa chiến hữu nghe tha thiết.
Lúc trước đệ huynh thấy tuyệt vời.
Rõ đúng quan trường đầy hiểm ác.
A...đù cục trưởng cũng tay chơi
Huy Vụ 19/8/16

 

XIN HỌA:

 

CƯỜI

 

Ha ha! Đúng thế chúng dân … chơi

Sòng phẳng không xong, bỏ mẹ… đời 

Chó lửa khạc ho, xương máu đổ

Kẹo chì phân phát, ruột gan phơi

Đồng tâm  phá phách thì toàn … lực

Đồng chí  “yêu thương” chỉ nửa … vời

Quan lộ bị đè nên phải …đạp 

Ha ha! Đúng thế chúng dân…chơi!

CAO BỒI GIÀ

22-08-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

DÂN CƯỜI

 

Yên Bái lẫy lừng cảnh chịu chơi !

Ba quan, một mụ lớn hư đời

Bạc vàng tham nhũng khôn dàn xếp

Tình ái dâm ô khó vẽ vời

Đạo đức suy đồi...dăm đạn nổ

Luân thường nhơ nhớp...mấy thây phơi

Dân lành hê hả cười ra tiếng

Yên Bái lẫy lừng cảnh chịu chơi !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét