Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

328_ LÀM BẢNG HIỆU (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Hãy đến đây khi mở cửa hàng

Chơi ngay bảng hiệu sáng đèn choang

Đề can đặt cắt bằng vi tính

Chữ nghĩa dùng sơn loại dạ quang

Biển đứng , biển nằm  luôn  nghệ thuật

Bảng chìm, bảng nổi thảy khang trang

Là dân mỹ thuật từ trường lớp

Khách cũ đây còn nhận sửa sang

.               CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét