Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

321_ YẾN SÀO (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Vách đá chơi vơi bọt sóng trào

Kìa người tìm yến cố lên cao

Leo trèo thuần thục tìm ngong ngách

Đu đẩy nhẹ tênh kiếm huyệt sào

Sắc trắng dãi mao trong hết ý

Tia hồng huyết sợi rực dường bao

Bát trân vua chúa năng bồi dưỡng

Sinh mạng đồng tiền cực biết bao

.                    Bóng Tà Dương

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét