Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2016

341_ TÌM LAN RỪNG (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Mùa đông đi kiếm đóa lan rừng

Lội suối trèo đèo cũng lắm công

Thấp thoáng non cao màu thánh nữ

Lờ mờ lũng thấp sắc tiên dung

Mỗi cây mỗi loại bao hoa hé

Từng bụi từng giò lắm nụ mưng

Cả tháng đâu tàn luôn thắm nở

Dường như hò hẹn ánh xuân bừng

.                 Bóng Tà Dương

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét