Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

345_ TRÚM LƯƠN (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Lục tỉnh có nghề đặt trúm lươn

Dưới bờ lau sậy rạch đìa mương

Gài ken hom kín bưng đầu nứa

Đục thủng đường thông thoáng ruột luồng

Cua ốc giã chung lên vị thối

Đất bùn trộn lẫn bốc mùi ung

Đánh hơi lươn đói chui vào ống

Nhốt cứng cầm tù ở đó luôn

.                Bóng Tà Dương

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét