Thứ Năm, 11 tháng 8, 2016

330_ NGHỀ KHOAN GIẾNG (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Giếng nước cần khoan hãy gọi đây

Xa gần sâu khó cũng ra tay

Chuyên gia địa chất soi tìm giỏi

Cơ sở điều nghiên phân tích hay

Dựng trụ đâm dùi   sâu thổ địa

Vào răng nối ống  tiếp vòng quay

Đúng tầng suối ngọt cho bơm hút

Nước mạch dâng trào,  sướng sướng thay !

.                 CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét