Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

335_ BƯU TÍN VIÊN (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Nghề chi lặng lẽ chẳng ai ngờ

Chuyển đến nhà nhà những bức thư

Xe đạp long nhong đường phố thị

Thuyền con len lỏi lạch sông hồ

Số nhà tường tận đi từng xã

Địa chỉ rạch ròi đến mọi khu

Phục vụ chuyên cần luôn trách nhiệm

Vui buồn tâm sự chuyện riêng tư

                  Bóng Tà Dương

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét