Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2016

NHẮN THU (Lục Bát - Huy Vụ)


NHẮN THU


 

       Cho xin một chút heo may

Và xin một mảnh trăng gày nhé thu

     Xin luôn một tiếng chim gù.

Vườn xưa giờ hẳn lá thu đã vàng.

     Giọt thu rơi rất nhẹ nhàng.

Bước thu từ thưở hồng hoang lại về

     Ta từ giã biệt sơn khê.

Đường xa để rớt câu thề nào hay.

     Trời Nam thu chẳng tím mây

Thơ văn quen thói đặt bày vu vơ.

     Lòng riêng con nhện giăng tơ.

Lòng chung thề ước bây giờ phôi phai

     Bụi thời gian xóa dấu hài

Hoa cam vườn  cũ còn cài tóc xưa.

     Nghe lòng ướt đẫm cơn mưa.

Xin đừng ướt nhé thơ vừa viết xong.

     Thu vàng lướt nhẹ bên song.

Bao năm gót mỏi giữa dòng nhân gian.

     Như Lai ở mãi Niết Bàn

Bao giờ lại xuống trần gian độ trì?

                              Huy Vụ 11/08/2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét