Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

331_ TRỒNG NHO (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Thế giới ai người chẳng thích nho

Trên giàn tím ngắt quả tròn vo

 Xum xuê lá trổ thân luôn rướn

Tua tủa dây leo ngọn cứ bò

Chăm sóc nước phân đừng chểnh mảng

Ngăn ngừa sâu bệnh phải nên lo

Quả thu ép rượu ngon độc đáo

Thực phẩm ăn liền hoặc sấy khô

.                  Bóng Tà Dương

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét