Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

NƯỚC NÀO TIẾU NGẠO THẾ NÀY KHÔNG ?


Tức cười thành phố có hai ông

Thoát nước, ngăn triều gánh việc công

Gã nọ trân mình lo bịt cống

Kẻ kia  vung sức cố khơi mương

Nên hoài mưa đổ đường no nước

Và mãi triều cường  phố hóah sông

Ấy vậy cả đôi lương lãnh khủng

Nước nào tiếu ngạo thế hay không ?

                CAO BỒI GIÀ

                               25-10-2013

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2013

TRƯỜNG Y DẠY GÌ ...?


Lời thề Tổ nghiệp chẳng hề theo

Y đức trường đâu dạy ta nào  

Bác sĩ khoa xương  liều thổi ngực

Thầy lang môn khớp dám thu eo

Tiền to nhắm mắt  vơ phăng chớp

Bệnh chết đem sông quẳng cái vèo

Lên bục thề gì , ngày tốt nghiệp ?

Nghe toàn  … chiến đấu với gươm đao !

                CAO BỒI GIÀ

                          24-10-2013

 

 

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

TẠI KHÔNG CÓ ĐƠN ...

Nước lụt tang thương, kẹt giữa dòng
Dân tình đói khát ngóng trời trông
Trực thăng vắng bặt không lai vãng
Thực phẩm vô tăm  chẳng đến cùng
Đoàn đội chống phòng còn nỏ miệng
Ủy ban cứu khổn vẫn oang mồm
Tại không đơn cứu nên không thể …
Điều máy bay ra chốn  nước ròng !
               CAO BỒI GIÀ

                  19-10-2013

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

VỊNH ĐÔNG KI KHỐT


Ô hô toàn những cối xay tiền

Khiến cả dân mình khổ thất điên

Tan quả đấm này rồi đấm khác

Bể ông quan  dưới lại quan trên

Điêu linh đất nước không hề ngại

Tan nát quê hương chẳng chút phiền

Vẫn cố giành vai trò chủ đạo

Quốc doanh thoải mái đốt kho tiền !

                CAO BỒI GIÀ

                  17-10-2013

 

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

HẢI ỐC TRÙ


      Hải ốc trù – Xuân Hương

Lan nhiêu tuỳ ý dạng trung lưu
Cảnh tỉ sơn dương cánh giác u
Sinh diện độc khai vân lộ cốt
Đoạn ngao tranh kị khách hồi đầu
Bằng Di diệp tác kình thiên trụ
Long Nữ thiêm vi hải ốc trù
Đại để thủy Hoàng  tiên vị cập
Cố lưu Nam điện củng kim âu.

Dịch nghĩa

Phe phẩy mái chèo, tuỳ thích cỡi thuyền dong chơi giữa duềnh,
Qua gần chân núi lại thấy cảnh càng vắng.
Mây thoảng qua, núi lộ mặt, thấy đá chơ vơ,
Những khối lèn dựng cao vút khi qua dưới, khách phải vếch trông.
Hoặc là hải thần Bằng Di đã dựng cột để chống trời nghiêng,
Hoặc là hải thần Long Nữ đã nối thêm cây nêu trỏ cung điện dưới bể.
Ý chừng vua Tần Thuỷ Hoàng chưa từng đi kinh lí đến chỗ này,
Vì trời vốn dành nó lại ở xứ Nam này để làm vững chắc cơ đồ nước ta.

      NGẮM HẢI ĐẢO (Phóng dệt: Bongtaduong)

Thuyền lan thong thả mái chèo bơi
Vắng lặng u tình giữa bể khơi
Mây thoảng dài bay non hiển hiện
Núi vươn cao ngất khách trông vời
Bằng Di chống trụ trời tăng vững
Long nữ thêm kèo biển nới cơi
Có lẽ Tần vương chưa đến đó
 Trời dành tặng lại nước Nam chơi!

            BÓNG TÀ DƯƠNG

PHỎNG HỌA :

      DU HẢI ĐẢO

Trên dòng nước bạc thả chèo bơi
Thanh tịnh tư bề cảnh bể khơi
Thảng ngắm mây nhường non nghễu nghện  
Ngất trông núi sững đỉnh cao vời
Bằng Di lo chống trời thêm chắc …
Thần Thủy   mưu bồi biển rộng cơi ?
Chắc hẳn Vua Tần chưa bén gót
Sơn hà định sẵn để ta chơi  !
              CAO BỒI GIÀ
             08-10-2013

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

NHÂN HỌA HỌA THIÊN TAI

Đem treo “bom nước” đỉnh đầu dân
Quan duyệt, quan phê họa chẳng màng
Mở đập mặc tình dân trối chết
Xả hồ   thây kệ lũ hung phăng
Quy trình, xoen xoét là nghiêm ngặt
Thiết kế, khăng khăng rất kỹ càng
Giờ sắp “hạt nhân”  lơ lửng nữa
Nhân tai dân hứng ắt vô vàn !
                CAO BỒI GIÀ
                 04-10-2013