Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

HẢI ỐC TRÙ


      Hải ốc trù – Xuân Hương

Lan nhiêu tuỳ ý dạng trung lưu
Cảnh tỉ sơn dương cánh giác u
Sinh diện độc khai vân lộ cốt
Đoạn ngao tranh kị khách hồi đầu
Bằng Di diệp tác kình thiên trụ
Long Nữ thiêm vi hải ốc trù
Đại để thủy Hoàng  tiên vị cập
Cố lưu Nam điện củng kim âu.

Dịch nghĩa

Phe phẩy mái chèo, tuỳ thích cỡi thuyền dong chơi giữa duềnh,
Qua gần chân núi lại thấy cảnh càng vắng.
Mây thoảng qua, núi lộ mặt, thấy đá chơ vơ,
Những khối lèn dựng cao vút khi qua dưới, khách phải vếch trông.
Hoặc là hải thần Bằng Di đã dựng cột để chống trời nghiêng,
Hoặc là hải thần Long Nữ đã nối thêm cây nêu trỏ cung điện dưới bể.
Ý chừng vua Tần Thuỷ Hoàng chưa từng đi kinh lí đến chỗ này,
Vì trời vốn dành nó lại ở xứ Nam này để làm vững chắc cơ đồ nước ta.

      NGẮM HẢI ĐẢO (Phóng dệt: Bongtaduong)

Thuyền lan thong thả mái chèo bơi
Vắng lặng u tình giữa bể khơi
Mây thoảng dài bay non hiển hiện
Núi vươn cao ngất khách trông vời
Bằng Di chống trụ trời tăng vững
Long nữ thêm kèo biển nới cơi
Có lẽ Tần vương chưa đến đó
 Trời dành tặng lại nước Nam chơi!

            BÓNG TÀ DƯƠNG

PHỎNG HỌA :

      DU HẢI ĐẢO

Trên dòng nước bạc thả chèo bơi
Thanh tịnh tư bề cảnh bể khơi
Thảng ngắm mây nhường non nghễu nghện  
Ngất trông núi sững đỉnh cao vời
Bằng Di lo chống trời thêm chắc …
Thần Thủy   mưu bồi biển rộng cơi ?
Chắc hẳn Vua Tần chưa bén gót
Sơn hà định sẵn để ta chơi  !
              CAO BỒI GIÀ
             08-10-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét