Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

NƯỚC NÀO TIẾU NGẠO THẾ NÀY KHÔNG ?


Tức cười thành phố có hai ông

Thoát nước, ngăn triều gánh việc công

Gã nọ trân mình lo bịt cống

Kẻ kia  vung sức cố khơi mương

Nên hoài mưa đổ đường no nước

Và mãi triều cường  phố hóah sông

Ấy vậy cả đôi lương lãnh khủng

Nước nào tiếu ngạo thế hay không ?

                CAO BỒI GIÀ

                               25-10-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét