Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

VỊNH ĐÔNG KI KHỐT


Ô hô toàn những cối xay tiền

Khiến cả dân mình khổ thất điên

Tan quả đấm này rồi đấm khác

Bể ông quan  dưới lại quan trên

Điêu linh đất nước không hề ngại

Tan nát quê hương chẳng chút phiền

Vẫn cố giành vai trò chủ đạo

Quốc doanh thoải mái đốt kho tiền !

                CAO BỒI GIÀ

                  17-10-2013

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét