Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

NGÀY 3...8 - CỨ MƠ ĐI

NGÀY BA...THÁNG TÁM
Suy gần rồi lại ngẫm cho xa.
Chữ nghĩa sao giờ trốn mãi ta?
Tháng tám câu từ chuồn sạch cả.
Ngày ba ý tứ kiếm không ra.
Hay thơ dở chứng đòi ... xôi thịt.
Hoặc chữ bày trò muốn ... lá hoa.
Cụ Tú khi xưa đùa thánh thật.
Ăn nhiều con chữ mới "lòi ra".
Nguyễn Huy Vụ

XIN HỌA :
CỨ MƠ ĐI
Mơ tưởng ngày gần với tháng xa
Đảo ba, lộn tám giễu lòng ta
Tật hư “phái mạnh “phơi bày cả
Thói xấu “đàn ông “vạch kể ra
Chẳng giận, bao em lời ngọt mật
Không hờn , các mợ miệng tươi hoa
Thơ chơi, tự nghĩ cho lòng sướng
Cứ tưởng tượng đi… chớ nói ra !
CAO BỒI GIÀ
30-07-2011
HỌA TIẾP :
NGỠ XA
Chuyện ngỡ xa mà vẫn chửa xa.
Ta khờ ta mãi dối lừa ta.
Hoa thơm bướm lũ đua nhau lại.
Nhụy rữa ong đàn gọi chẳng ra.
Uống rượu muôn đời say tại rượu.
Xem hoa vạn kiếp ngẩn vì hoa.
Buồn thay tuổi đã tri thiên mệnh.
Truyện rất gần mà chẳng ngộ ra.
Nguyễn Huy Vụ
01-08-2011

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

ĐÊM NGHE CHUỘT CHÍ CHÓE

Lũ chuột đêm khuya cắn nhéo nhau
Chít tru xó bếp bởi vì đâu
Khi cùng cá cặn đâu ra thế
Lúc khó cơm thừa đố có nao
Chuột thế đành chơi màn cắn ,xé
Người sao tránh giở cảnh tranh ,xâu
Khó thay đồng loại giành cơm áo
Lắm lúc nghe qua…lại nhuốm sầu!
CAO BỒI GIÀ
29-07-2011

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2011

TÔN PHU NHÂN QUY THỤC

TÔN PHU NHÂN QUI THỤC*
Bài xướng của Tôn Thọ Tường:
Cật ngựa thanh gươm vẹn chữ tòng
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đông
Lìa Ngô bịn rịn chòm mây bạc
Về Hán trau tria mảnh má hồng
Son phấn thà cam dày gió bụi
Đá vàng chi để thẹn non sông
Ai về nhắn với Châu Công Cẩn
Thà mất lòng anh được bụng chồng


Bài họa của Phan Văn Trị:

Cài trâm sửa áo vẹn câu tòng
Mặt ngả trời chiều biệt cõi Đông
Ngút tỏa đồi Ngô ùn sắc trắng
Duyên về đất Thục đượm màu hồng
Hai vai tơ tóc bền trời đất
Một gánh cương thường nặng núi sông
Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng

Xin họa

Giữ nghiêm tứ đức với tam tòng.
Quyết chí cho chồng biệt xứ đông.
Gia Cát mưu thần Ngô oán Thục.
Chu Du chước quỷ mận ghen hồng.
Lòng son vạn thế ghi tre trúc.
Má phấn ngàn thu tạc núi sông.
Hỏi khắp giang đông ai chẳng biết.
Hạ Lưu xứng đáng lấy làm chồng.
Nguyễn Huy Vụ
*Ghi chú:
Lấy tích từ truyện Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa.
Tôn Phu Nhân là em ruột Tôn Quyền, vua nước Đông Ngô đời Tam Quốc. Vì việc tranh giành đất đai, Tôn Quyền theo kế của quân sư Châu Du tự là Công Cẩn giả
bộ cầu thân với Lưu Bị vua nước Hán (đất Thục). Tôn Quyền mời Lưu Bị qua Giang Đông nói là gả em gái để kết tình lân bang giao hảo, định dùng phục binh
giết chết trong tiệc rượu. Âm mưu sắp đặt bí mật không tiết lộ bên ngoài. Khổng Minh là quân sư của Lưu Bị biết rõ âm mưu sâu độc của Tôn Quyền liền bày
kế cho Lưu Bị khi sang đất Ngô tuyên bố ầm lên là mình được Tôn Quyền mời sang gả em gái. Việc nầy thấu tai đến bà Ngô Quốc Thái, mẹ của Tôn Quyền. Biết
đó là mưu mô xảo quyệt, Bà cho gọi Tôn Quyền vào mắng cho một trận, rằng tại sao lại dụng kế tiểu nhân để tiếng nhơ muôn đời. Nhận thấy Lưu Bị là người
đạo đức nhân hòa, bà buộc Tôn Quyền phải tôn trọng lời hứa và nhất quyết gả con gái cho Lưu Bị. Tôn Phu Nhân không rõ mưu kế của anh, vâng lời mẹ kết duyên
với Lưu Bị.

Thất bại mưu kế hại Lưu Bị, Tôn Quyền định dùng quyền tước và phú quý mua chuộc Lưu Bị để cầm chân ông ở Đông Ngô. Nhưng theo kế sắp sẵn của Khổng Minh
và lòng cương quyết theo chồng cho trọn đạo tòng phu của Tôn Phu Nhân, nên cả hai vợ chồng Lưu Bị trở về đất Hán được bình yên.

CHÙM ĐƯỜNG THI XƯỚNG HỌA

TỰ THUẬT
Thành tích xòe tay ,chẵn số không
Ương ương, dở dở đúng là ông
Bảo thua phải gật : muôn lần tủi
Rằng kém thì cười: Khối kẻ mong
Chợ chạy loi choi , hào lẻng kẻng
Thơ thì chất chát , giọng ngang ngông
Tóc vừa lốm đốm, râu tranh bạc
Nỗi khổ bờn ra…viết mấy chồng !
CAO BỒI GIÀ
14-06-2011


HỌA THEO :
BẤT CÔNG
Dám hỏi ông trời lý đúng không?
Bình quyền phụ nữ giống đàn ông.
Thân trai khốn đốn không người hỏi.
Phận gái an nhàn lắm đứa mong.
Ưỡn ngực phô mông khen ả đẹp.
Đầu đinh mất tiếng chửi thằng ngông.
Có tờ báo mới đăng trang nhất.
Phụ nữ thường mơ bắt nạt chồng.
15/06/2011
Nguyễn Huy Vụ


HÌNH XƯA
Nhìn tấm hình xưa dẫu ố vàng.
Nụ cười son trẻ vẫn âm vang.
Ôi thời trai trẻ không lo nặng.
Cái thủa đầu xanh chẳng nợ ràng.
Chục độ xuân qua tàn lẫm liệt.
Mươi mùa lá rụng hết mơ màng.
Hình xưa ai đấy thời xa vắng.
Lại thoáng cô liêu quét phũ phàng.

Bài họa
DÁNG NAY
Vẫn là máu đỏ với da vàng.
Khẩu khiếu trời cho vẫn hót vang.
Cái thú thơ văn không ngừng tỏa.
Tình yêu bạn hữu mãi buộc ràng.
Tóc tai chịu dưỡng còn xanh ngắt.
Da dẻ siêng nuôi vẫn mịn màng.
Mới cũ lan man câu chữ kết.
Xưa nay khó họa cái từ “ phàng”.
03/07/2011
Nguyễn Huy Vụ
Hai từ mịn màng và phũ phàng có lẽ là tử vận…?TỰ THÁN
Đời mãi dài thê nỗi đớn đau.
Sầu đong từ giọt chuyển sang gầu.
Bồn chồn ngóng ước bao ngày dịu.
Khắc khoải ngoai mong một bến chầu.
Nhát chém hư vô truy phách lạc.
Cơn đau hiện hữu chết tâm sâu.
Ngơ ngơ hỏi trỏng đâu ai đó.
Quả đắng lâm râm ngấm mụ đầu.
CAO BỒI GIÀ
11-07-2011


BÀI HỌA :
NỖI LÒNG NGŨ TỬ TƯ
Thù nhà xé nát trái tim đau.
Uất hận sao đong đấu với gầu.
Nhớ thủa yên vui xem phượng vũ.
Thương thời ly loạn ngóng long chầu.
Vết thương trọn kiếp chưa liền sẹo.
Nhát khứa nửa đời vẫn khoét sâu.
Mối hận Sở vương ghê gớm quá.
Một đêm họ Ngũ trắng phơ đầu
11/07/2011
Nguyễn Huy VụCÔ HÀNG XÔI
Bún , phở giá kiêu, nhịn cả rồi
Lót lòng ,mỗi sáng kiếm cô thôi
Năm đồng cũ mướp ,màu loang phế
Một gói thơm nồng ,nóng bốc hơi
Nắng ửng má đào ,hồng tựa gấc
Lời chào giọng ngọt ,dẻo hơn xôi
Món nghèo ,cô khéo chiều bao khách
Lạc , Gấc, Vò đây …đủ góc nồi!
CAO BỒI GIÀ
18-07-2011


Bài họa
THƯƠNG PHỞ
Tiền lương teo tóp quả ngay rồi.
Món ruột lẽ nào lại bắt thôi.
Lách cách tay ngà băm thoắt thoắt.
Xốn xang mắt biếc liếc hơi hơi.
Bây giờ bún phở sao quên được.
Thủa trước khoai mì vẫn xục sôi.
Vẫn biết thời gian không trở lại.
Khoai khô sắn lát…cốt đầy nồi.
Nguyễn Huy VụSIÊU NỘI TƯỚNG
Lương mỏng, mặt meo , bão mãi gieo
Cậy trông nội tướng khéo tay chèo
Xanh sàn , ngắn hạn theo mùa cá
Đỏ chợ , dài hơi ngóng giá heo,
Cái mặc ,loay hoay “cơ cấu “ lại
Bữa ăn , quyết liệt “ cổ phần theo
Ngày qua , tháng lại sao mà giỏi
Mẹ , Vợ Việt ta : Kiệt nữ hào !
CAO BỒI GIÀ
21-07-2011
Bài họa
XỨNG DANH
Đồng lương cứ thế gặt rồi gieo.
Bão giá giao cho mẹ nó chèo.
Xuốt tháng không mong mùi cá đậu.
Cả tuần chẳng đợi vị bò heo.
Tề gia đã có ,Quan bà liệu.
Trị quốc lo gì ,Tướng bố theo.
Con cháu Bà Trưng âu có khác.
Xứng danh nội tướng ,tuyệt anh hào.
21/07/2011
Nguyễn Huy Vụ

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

GỬI ĐỘC GIẢ Ở MÃ LAI

Thân chào độc giả Mã lai a
Chia sẻ hồn quê, tiếng ới à
Ma Lắc , biển xanh mơ Mũi Né
Gen Ting, đêm lạnh ngỡ Sa Pa ?
Nhìn người khăn vấn, thương thương Mẹ
Ngắm cảnh chiều rơi ,nhớ nhớ nhà
Chén rượu giải sầu thơ mấy tứ
Rộng mời khuây khỏa…mấy canh gà !
CAO BỒI GIÀ
22-07-2011

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

THAN NỢ - AI CHO NỢ ?

THAN NỢ
Quản chi công nợ có là bao !
Nay đã nên to đến thế nào ?
Lãi mẹ lãi con sinh đẻ mãi
Chục năm chục bảy tính nhiêu sao ?
Ra đường kẻ cả dừng chân hỏi
Vào cửa người sang ngửa mặt chào
Quyết chí phen này trang trải sạch
Cho đời rõ mặt cái thằng tao
NGUYỄN KHUYẾN
XIN CẮP NÓN HỎI CỤ :
Ai cho nợ
Chủ nợ cho vay cũng ngó bao
Bao không thủng đáy mới cho nào
Phường vay tay trắng , hòng thu được
Quân nợ đầu đen, khó trả sao
Tiếng mượn, người đâu cười xa lạ
Hỏi vay , ai nấy giả lơ chào
Đêm mơ hỏi Cụ cho lời giúp
“Khéo khóc than nài,… chớ hỏi tao !”
CAO BỒI GIÀ
13-07-2011

Chủ Nhật, 10 tháng 7, 2011

ÔI ! XÓT XA

Nghe chuyện mà sao ngỡ tưởng đùa
Ùn ùn khoét bới , móc không tha
Trầm hương bao ký rừng tan tác,
Vàng quặng nhiêu cân ,suối chết lờ?
Đất mẹ màu xanh thôi chấm hết
Quê cha sự sống đã xa lìa
Phải chăng thời thế nên người thế
Kệ xác đời sau con cháu ta
CAO BỒI GIÀ
10-07-2011

PHẢI BIẾT XẤU HỔ TRƯỚC KHI TỰ HÀO

Hôm qua thi cử ,đề văn ra
Liệu chỉnh ngay chăng được mặt tà
Trước lúc tự hào nên tự xét
Bởi khi xấu hổ mới mong qua
Đời quen mặt bóng ,trơ trơ hãnh
Thói chấp lời khinh ,cố cố bừa
Cho trẻ suy đi hòng biết sống
Kẻo không dốc đổ…khó lường đa !
CAO BỒI GIÀ
10-07-2011

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

vớ vẩn

Lòng buồn vớ vẩn chuyện thời xưa
Kể khổ, nghe bi cứ ngỡ đùa
Nào “khoái xơi sang “ ngon quá chả
Rồi “Chuồi cơm miếu “ sướng hơn vua
Tương lai chưa đến lo hoài nhỉ
Quá khứ qua rồi đẹp lạ chưa ?
Hiện tại nỗi sầu …xoay mải gỡ
Ngẫm lòng chả biết lẽ nào xua !
CAO BỒI GIÀ
08-07-2011

VÔ CẢM

Thời sự đưa tin nóng mỗi ngày
Giết nhau sao dễ xuống tay ngay
Mắt nhìnđểu đểu , xong hồn nó
Xe quẹt sơ sơ , lấy mạng mày
Người tựa chuột đồng , đời hóa kiếp
Chuyện như cơm bữa , báo nhanh tay
Giật mình tự vấn mình sao nhỉ
Ngốn đọc hằng ngày…vô cảm thay !!
CAO BỒI GIÀ
08-07-2011

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2011

BÁNH TRUNG THU ...KỶ LỤC

Bà Cụ Trung Hoa trí tập tàng
Trung thu Mậu Tý mải trông trăng
Xưa quên cả bánh còn nguyên hộp
Nay cắt kìa nhân vẫn tốt hàng
Hóa chất tẩm ngâmlưu kỷ lục
Mạng người hấp thụ , mộng cung Hằng
Bánh nguồn Trung Quốcthôi xin vái
Thưởng Nguyệt ngon mồm…xác nhập quan !
CAO BỒI GIÀ
06-07-2011

Một bà cụ Trung Quốc đã bỏ quên một hộp bánh Trung thu từ 2008 ( Mậu Tý ) . Đến nay phát hiện ra nhưng bánh vẫn còn tốt, không thiu thối.Chứng tỏ bánh đã được ngâm tẩm hóa chất kinh khủng mới để được lâu như vậy. Thật hãi quá !!!

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2011

HẠ CẢM

HẠ CẢM
Lao xao nắng đã sang hè
Tình hong theo nắng,mà nghe gió về
Nụ hồng hé nở như khoe
Thẹn thùng sắc thắm, ai xoa má nàng
Bên thềm trắng nụ Ngọc Lan
Hương ngàn dẫn lối bước chân ai về
Chút sương mưa nhẹ vương se
Phớt lay Hạ cảm não nề xót phai !
CAO BỒI GIÀ

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2011

HÌNH XƯA

Nhìn tấm hình xưa dẫu ố vàng
Nụ cười son trẻ vẫn âm vang
Ôi thời tay trắng không lo nặng
Cái thuở đầu xanh chẳng nợ ràng
Chục độ xuân qua tàn lẫm liệt
Mươi mùa lá rụng hết mơ màng
Hình xưa ai đấy …thời xa vắng
Lại thoáng cô liêu quét phũ phàng !
CAO BỒI GIÀ
02-07-2011

Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2011

BỐN MÙA - MẢI TƯ KỲ

BỐN MÙA
Không ngừng chắp nối sợi tơ chơi.
Danh lợi chàng Cao phó mặc đời.
Hạ mãn nghe thương lời quốc giục.
Thu về trạnh nhớ tiếng ầu ơi.
Đông sang sương tuyết hờn đầu bạc.
Xuân khứ mưa mù oán tóc lơi.
Cỗ máy thời gian không biết nghỉ.
Bạn thơ ngóng đợi đã lâu rồi.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
MẢI TƯ KỲ
Xướng họa theo mùa thả sức chơi
Ca vui, kể khổ chẳng quên đời
Mai vàng đón Tết cười xuân thắm
Phượng đỏ cùng người réo hạ ơi
Thi phú lay buồn rừng lá rụng
Men nồng sưởi ấm tiết đông lơi
Bốn mùa ai nhắc cho mình tủi ?
Tên vút mùa xoay …mấy chục rồi !
CAO BỒI GIÀ
01-07-2011