Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

TẠI KHÔNG CÓ ĐƠN ...

Nước lụt tang thương, kẹt giữa dòng
Dân tình đói khát ngóng trời trông
Trực thăng vắng bặt không lai vãng
Thực phẩm vô tăm  chẳng đến cùng
Đoàn đội chống phòng còn nỏ miệng
Ủy ban cứu khổn vẫn oang mồm
Tại không đơn cứu nên không thể …
Điều máy bay ra chốn  nước ròng !
               CAO BỒI GIÀ

                  19-10-2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét