Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

NHÂN HỌA HỌA THIÊN TAI

Đem treo “bom nước” đỉnh đầu dân
Quan duyệt, quan phê họa chẳng màng
Mở đập mặc tình dân trối chết
Xả hồ   thây kệ lũ hung phăng
Quy trình, xoen xoét là nghiêm ngặt
Thiết kế, khăng khăng rất kỹ càng
Giờ sắp “hạt nhân”  lơ lửng nữa
Nhân tai dân hứng ắt vô vàn !
                CAO BỒI GIÀ
                 04-10-2013

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét