Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

CHẾT BỎ SỪ (Ngẫu Hứng Khi Đọc Văn Tế ...)


CHẾT BỎ SỪ

Khắp chốn tôn thờ chữ Giáo Sư.
Tưởng rằng thâm diệu cỡ… Thiên thư.
“ Trí như bạch tuyết” nghe ngờ ngợ.
“ Vân tưởng y thường” thấy giống như …?
Bia đá xênh xang lời tắp lự.
Đền đài tráng lệ tiếng âm dư.
“Trích Tiên” vô phúc mà nghe được.
Thì lũ hậu sinh chết bỏ sừ.

Huy Vụ

 

BÀI HỌA:

 

CŨNG SỢ ÔNG...

 

Thôi rồi tan nát một danh sư

Lừng lẫy bao năm cạnh án thư

Áo mão vênh vang trông giống thể

Thi văn rộn rã thấy dường như

Xào đi, nấu lại...bao lời cũ

Gán tới, thêm vào...những ý dư

Thơ cổ chộp dâng tâng gái đẹp

Eo ôi! tôi cũng sợ mông sừ...!

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét