Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2016

HỎI BÁC KHA


HỎI BÁC KHA...

 

Đóng cửa vườn Fây nhất định tu?

Phen này lắm mợ muốn theo tu

Dăm cô má phấn còn chưa gặp

Mấy hũ rượu tình chửa kịp tu

Tráng sĩ năm xưa hờn bão kiếm

Đại bàng thuở trước vụng đường tu

Bao lần vọng mõ tâm còn động

Hỏi bác...kỳ này có thật tu?

Thy Lệ Trang

 

XIN HỌA:

VUI HỎI

 

Nghe nói rằng người đóng cửa tu

Ẩn danh hay lại giống…tôi tu…

Ngày buồn chữ nghĩa bung gan …nhậu

Đêm chán rượu bầu ngửa cổ …tu

Tiếng bạn còn khua, lòng khó tịnh

Mõ đời mãi cốc, dạ nan tu

Bỏ nghiên, quăng bút lời ly biệt

Có hẳn phen này quyết chí …tu?

CAO BỒI GIÀ

14-08-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

MÕ BẸT CHUÔNG RÈ

 

Em còn vây bủa có mà tu? 

Tu hú như vầy cũng đáng tu:

Vú lẳn chân dài đang hám ngậm

Nước dào non sữa vẫn còn tu

Mới hay mắt toét mong sơ sửa

Nào biết lưng còng muốn đại tu

Bút bỏ nhện giăng thơ quẳng xó

Chuông rè mõ bẹt thiệt là tu!

Phan Tự Trí

 

CÙNG HỌA:

 

TÂM LÀNH

 

Đâu cần xuống tóc đến chùa tu

Giữ vững tâm lành thật đúng tu

Đôi lúc người trêu lòng chẳng giận

Trăm lần dạ bảo trí đà tu

Kệ kinh mỗi tối không xao lãng

Tỉnh thức hằng ngày mãi tập tu

Thanh đạm tương chao cùng gạo lức

Chân thành ngưỡng mộ những nhà tu.

Như Thu

 

TIẾP HỌA:

 

KHÔNG TU

 

Tin Kha Hảo Hán mới đi tu

Rạo rực trong lòng cũng muốn tu

Ngặc nỗi nợ đời chưa dứt khoát 

Thế nên số phận chửa cho tu

Tình còn cháy bỏng, không đành bỏ

Nghĩa vẫn mặn nồng khó thể tu

Vả lại tiệc bày và rượu sẵn

Nhìn là bắt mắt, dễ gì tu ?

Thục Nguyên

 

HỢP HỌA:

 

TẬP TU

 

Cô hồn tác gi" đã chào tu

Hỏi th tâm thành đã tht tu ?

Kính bái, KHA LY rời phy bút

i đu, HO HÁN đến chùa tu

Rời xa ham mun  hu thôi nhậu

Dứt khi tình si mong được tu

Đố Bn thc thi hòng được phước

Hay là bỏ d na chng tu ?

Cao Bằng.

 

CŨNG HỌA:

 

TU

 

Thấy đời tục lụy trở về tu

Giữa chợ tâm bình,ấy cũng tu

Cả nước dân oan còn đọa khổ

Thêm lời pháp thiện đã hành tu

Bồ Đề tự thể,không tìm kiếm

Phiền não đang là,hóa giải tu

Lúc loạn cà sa từng cởi bỏ

Đại Thừa bất thối rộng đường tu

Lý Đức Quỳnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét