Thứ Tư, 10 tháng 8, 2016

329_ NGHỀ LÀM GIÒ CHẢ CỔ TRUYỀN (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Cưới hỏi tết tư tục cổ truyền

Món ăn giò lụa lẽ đương nhiên

Nạc tươi xắt gấp vồ vung quết

Mắm nhất hòa ngay lá gói liền

Đơn giản màu ngà mà hữu ý

Bình thường sắc trắng chẳng vô duyên

Ngày nay lợi nhuận nghề thay đổi

Thêm lắm phụ gia mất tảng nền

.                  Bóng Tà Dương

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét