Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

MIỆNG QUAN THAM 

Thứ này là THÉP… lại pha GANG.

Tóm lại gọi là cái miệng quan.

Bái phục lúc ăn không kể thứ*

Lạ thay khi nói đố ai gàn.

Lời ca dìu dặt  bao đằm thắm.

Tiếng hót bổng trầm  những chứa chan.

Khắp chốn dân tình đang phát ngán.

Giang sơn bởi thế mới suy tàn.

Huy Vụ 10/09/16

         *Mượn câu nói của nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan: “ Ăn không từ một thứ gì” và câu: Miệng nhà quan có gang có thép.

 

XIN HỌA:

 

MỒM GẦU

 

Khỏi nói chi nhiều miệng các …quan

Răng thì hơn thép, lưỡi hơn gang

Tham lam khẩu lượng   hàng siêu hạm

Trơ trẽn ngôn phong đệ nhất gàn

Đạo đức lời vàng luôn ắp ắp

Công bình ngữ ngọc cứ chan chan

Ai cười thây kệ cho cười …chán

Mặc xác nước non sắp …sụp tàn!

CAO BỒI GIÀ

11-09-2016

 

ĐỒNG HỌA:

 

QUAN

 

Học vấn chưa dài tới một gang

Vậy mà chức vụ kém chi quan ?

Nói năng chẳng khác phường du đãng

Phát biểu y chang bọn quở gàn

Cậy thế xum xoe, tiền bạc hốt

Lừa dân khốn khó, nắng mưa chan

Sự này nếu cứ đà tăng mãi

Đất nước làm sao khỏi chóng tàn ?

Thục Nguyên

 

CÙNG HỌA:

 

MỎ THAM QUAN


Gối thì như bún, miệng hơn gang
Phát biểu lê thê chỉ ngữ gàn
Xét nghiệm y khoa đầu rỗng tuếch
Đem đo điện sóng não bằng chan*
Vì mang bản chất mê tiền sắc
Mà đuổi công danh háo đóm tàn**

Chữ nghĩa vòng vo hoài riết chán
Ra là đích thị cái mồm quan...
.........
..*Bằng chan:  đồng nghĩa với bằng phẳng
** “Theo đóm ăn tàn”: Nghĩa đen của nó xuất phát từ thói quen bản năng của loại rắn mái gầm: loài rắn ngủ ngày, ăn đêm, đặc biệt thích nhấm nháp chất tro tàn, nhất là tro tranh. Các nhà khoa học giải thích là rắn thích theo đốm lửa, tầm nhiệt để săn mồi (chuột, nhái, cóc …). Nghĩa bóng của thành ngữ này nói về kẻ dựa hơi, cơ hội để hưởng lợi. Trong xã hội có lắm kẻ cơ hội ăn theo, thực ra thì bọn họ chả có tài cán gì, chỉ là một lũ “vẽ rồng vẽ rắn” nhưng nhờ có được chút quyền lực mà tha hồ thu vén quyền lợi cho cá nhân hoặc cho lợi ích nhóm.

Trí Anh

 

TIẾP HỌA:

 

KHÓC CƯỜI...

 

Lo chi đất nước chóng điêu tàn

Quan cứ đớp càn khoái khẩu quan

Từ thứ thối tha phân đến rác

Đến hàng cao cấp thép và gang

Bao mùa cải cách; luôn làm dở

Mấy đợt chỉnh trang : vẫn nói gàn

Đốt lửa tìm hoài không kẻ sạch

Dân cười mà lệ cứ dầm chan !

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét