Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

358_ ANH HÀNG BÁNH GIÒ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Đều đều khản giọng tiếng rao đêm

Khắc khoải chờ trông …khách mở rèm

Sướng bụng “ Vạc” mừng quay bước nhọc

Đói lòng ai thỏa đỡ cơn thèm

Sương khuya, bóng hắt theo thân hẩm

Gió bấc, trăng treo dõi phận hèn

Ai bánh chưng giò câu độc tấu

Đường xa ngõ vắng não nùng thêm !

.               CAO BỒI GIÀ

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét