Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

346_ BÁN BÁO (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Nào nào,báo mới  , hãy mua ngay …

Thời sự truyền lan mỗi mỗi ngày

Đây chị dựng quầy treo chồng xấp

Này em rảo cẳng bán đông tây

Nhật trình,vụ án không cung thiếu

Tạp chí ,đời sao cũng cấp đầy

Đại lý phân chia cùng lối ngõ

Chỉ vèo khắc sáng đã tin bay

.                 CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét