Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

BÀI KẾT: GẪM CÙNG BÁCH NGHỆ (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


.               (THUẬN ĐỘC)

Người đời vén  khéo việc lao công

Sướng khỏe phần ai nghệ giỏi thông

Phơi nắng , dãi mưa dồn tận sức

Trổ tài , căng óc  vắt cùng khôn

Thôi nghề  chọn tớ do duyên bạc

Vậy nghiệp  dành anh bởi phận son

Soi đuốc Tổ sư gương cán mẫn

Đời   thăng tiến mãi thắm tươi hồng

 

.               (NGHỊCH ĐỘC)

Hồng tươi thắm mãi tiến thăng đời

Mẫn cán gương sư Tổ đuốc soi

Son phận bởi anh dành nghiệp vậy

Bạc duyên do tớ chọn nghề thôi

Khôn cùng vắt óc căng,  tài trổ

Sức tận dồn mưa dãi , nắng phơi

Thông giỏi nghệ ai phần khỏe sướng

Công lao việc khéo vén đời người

.                    CAO BỒI GIÀ

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét