Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

351_ NGHỀ MAI MỐI (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Trăm năm trước đó chuyện tình duyên

Làm mối hôn nhân ván đóng thuyền

Gái tuổi lên thì tìm cội bách

Trai tân đến độ lựa chung thuyền

Xứng vai xứng bậc môn đăng hợp

Đồng ý đồng tình hộ đối nên

Quen chậu thia lia cùng quấn quýt

Đầu heo cảm tạ mụ mai hiền

.                   Bóng Tà Dương

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét