Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

356_ THỢ SỬA XE MÁY (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Ngựa sắt bệnh thì, đến mỗ đây

Chỉ cần một loáng khắc ngonngay

Xoáy nòng,chỉnh lửa nhanh hàng chúa

Thay bạc, cân dên giỏi bậc thầy

Bảo dưỡng  là bon vèo tựa gió

Phục hồi  lại lướt thoảng như mây

Tay ga hay số đều kiêm hết

Sơn sửa làm đồng chẳng kém ai

.                  CAO BỒI GIÀ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét