Thứ Tư, 14 tháng 9, 2016

357_ NGHỀ GỐM (NHÂN SINH BÁCH NGHỆ)


Ngàn năm nghề gốm đã trường tồn

Đất sét chuyên làm sản phẩm nung

Nải- vại- bình- chum đồ hữu ích

Ấm- tô- tách- chén vật đa dùng

Đất xay nhào nặn nên hình thể

Men tráng bao trùm tạo mã dung

Tập hợp xếp hàng đưa nướng đốt

Đẹp bền chất lượng ngắm mà ưng

.                  Bóng Tà Dương

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét