Thứ Bảy, 27 tháng 5, 2017

ĐÔI ĐIỀU VỀ CHÙA


Đôi điều về chùa

 

Xứ ta nay thấy quá nhiều chùa.

Ác vẫn tung hoành thiện vẫn thua.

Có phải đức tin đang lệch lạc.

Lẽ nào đạo pháp cũng a dua?

Trả ơn nhà giáo thường chờ dịp.

Báo hiếu mẹ cha phải đợi mùa.

Biết nói gì đây non nước Việt

Thánh thần dường cũng bán hay mua.

Huy Vụ  25/05/17

 

XIN HỌA:

 

THỜI VÔ ĐẠO

 

Theo mốt thời nay a với dua

Nơi nơi dựng tượng lẫn xây chùa

Đau lòng quân đểu cơ càng lấn

Nẫu dạ người lành thế quá thua

Khoét khố, đục ngân thông mọi cấp

Cầu danh mưu lợi cả tư mùa

Bởi phường vô đạo cai cùng quản

Nên Thánh cùng Thần bị bán mua

CAO BỒI GIÀ

27-05-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét