Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

BỆNH ĐÁNG THƯƠNG


Cảm nghĩ sau khi  đọc: CHUYỆN LỎM Ở BỆNH VIỆN 1

http://thocaoboigia.blogspot.com/2017/05/chuyen-lom-o-benh-vien-1.html

 

BỆNH …ĐÁNG THƯƠNG

Ghét hoài sao gọi được nhà thương
La mắng, vòi ăn…hoạnh đủ đường
Hách dịch nhân viên lời cửa miệng
Hằm hè bác sĩ chữ trôn giường
Nhân tâm chó gặm… sao kỳ zậy ?
Y đức ruồi bâu … ủa vậy thường !
Cái chuyện lương y từ mẫu ấy
Xưa rồi diễm …thối đã sình trương.

Phan Tự Trí

 

XIN HỌA:

 

Ưu việt thế đấy…

 

Bệnh vào chốn ấy, chẳng ai…thương

Muốn sống nên khôn phải kiếm…đường

Hãy nhớ tí quà đưa kín “bác”

Mặc thây mấy trự nhét chung giường

Anh giàu, chị lỏi thì chăm kỹ

Đứa kiết, thằng khờ ắt chết trương

Xã hội bây giờ như thế đó…

Vô lương đã hóa lẽ bình thường!

CAO BỒI GIÀ

27-05-2017

 

ĐỒNG HỌA:

 

CHUYỆN ĐƯƠNG NHIÊN

Ai bảo vào đây chẳng được thương ?
Thở than thì cứ ở ngoài đường !
Phận nghèo đáng lý ra nằm đất
Số tốt nên may được ngự giường
Biếu xén không lo ? - thân khó ổn
Chung chi phải biết :  lệ thông thường
Bạc tiền đâu quý bằng sinh mạng
Phải trái đủ đầy, nhớ khẩn trương !
Sông Thu


CÙNG HỌA:

 

ĐỔI THAY


Đổi thay thời thế, thấy mà thương
Lo liệu đời ta phải kiếm đường
Đài tượng quá nhiều, quan lắm đất
Thuốc men thì thiếu, bệnh không giường
Bề trên thất đức, đâu còn lạ
Kẻ dưới lộng hành, ấy lại thường
Sâu bọ sinh sôi đầy xã hội
Phải chăng địa ngục đã khai trương..?
Người Nay

 

TIẾP HỌA:

 

Chuyện Bệnh Viện Nước Tôi

 

Cho dẫu kêu ca cũng hết đường

Chuyện dài bệnh viện vẫn phô trương

Một quan đốc với hai nường tá

Bảy bệnh nhân chung một chiếc giường (1)

Kẻ đứng người nằm...ôi khổ sở !

Bà la ông mắng...rất phi thường !

Tiền muôn bạc vạn vào kho lớn

Dân chết chiếu quàng chẳng xót thương

Thy Lệ Trang

 

HỢP HỌA:

 

KIẾP CON GÌ ?

 

Bệnh hoạn đời này khó được thương

Cơ may mà khỏi chết ngoài đường

Giấy tờ rắc rối khi vô viện

Hành chánh nhiêu khê lúc kẹt giường

Bác sĩ chỉ mê phần hối lộ

Y công chuyên nói chuyện bồi thường

Bạc tiền sao đủ ...trời ghé mắt

Xem kẻ nghèo hèn sống khẩn trương ! 

TRỊNH CƠ (Paris)

28/05/2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét