Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

76_NẶNG (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


NẶNG

 

Lai láng nguồn cơn mãi chất sầu

Tuôn buông dai rải chước mưa ngâu

Gió đùa phơn phớt, day hồn buốt

Mây đẩy mênh mang vấy dạ nhàu

Nghĩa trĩu nào thăm, mây lướt thoảng

Công dầy sao thẳm , gió vơ đâu

Đời kia nhẹ thế mà ta nặng

Nặng lắm, đêm ngày gánh ngập sâu !

CAO BỒI GIÀ         

12-07-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét