Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

85_CHỮ TU (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


CHỮ TU

 

Lm lúc lng lòng cũng mun tu

Nhưng mà tht khó nói câu t

Bc tin phú quý quanh vòng n

Danh li vinh hoa qun cũi tù

C luyn lòng trong  nào d được

Gng rèn tâm tĩnh rõ nan ru !

Đc hèn nên mi theo đi ly

Say tnh, men nng ming li … tu!

CAO BI GIÀ

12-09-2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét