Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

BỂ DÂU (Thể Đối Xứng)


BỂ DÂU

(Thể Đối Xứng)

 

Dâu bể cuộc đời cuộc bể dâu

Đâu ai tránh được, tránh ai đâu

Trũng thành cao điểm, cao thành trũng

Giàu hóa kiết thân, kiết hóa giàu

Phận hẩm thôi đeo, thôi hẩm phận

Lầu son hết vận, hết son lầu…

Khóc cười xoay lẽ, xoay cười khóc

Sầu lệ  sẻ đi, sẻ lệ sầu…

CAO BỒI GIÀ

15-07-2017

 

BÀI HỌA:

 

DÂU BỂ.

(Thể Đối Xứng)

 

Dâu rồi bể đó bể rồi dâu

Đâu dễ đổi thay đổi dễ đâu

Giả nói ngông nghênh  ngông nói giả

Giàu tiêu phí phạn phí tiêu giàu

Phận sang người qúy người sang phận

Lầu đẹp cảnh vui cảnh đẹp lầu

Luật chẳng thành văn thành chẳng luật

Sầu buông gió cuốn gió buông sầu./.

Trần Lệ Khánh(2017)

 

ĐỒNG HỌA:

 

TRỞ TRĂN

 

Dâu đổ đầu tằm, đầu đổ dâu

Đâu người thoát khỏi, thoát người đâu

Khó thêm đeo đẳng, đeo thêm khó

Giàu mãi bám đu, bám mãi giàu

Chái nhỏ nhà thanh, nhà nhỏ chái

Lầu to gác tía, gác to lầu

Trở trăn đêm xuống, đêm trăn trở

Sầu đọng khóe mi, khóe đọng sầu

Hồng Phượng

 

CÙNG HỌA:

 

DẠT SÓNG

(Thể đối xứng)

 

Dâu ngàn sóng lượn sóng ngàn dâu

Đâu biết phận rồi phận biết đâu

Khổ quặt quày quơ quày quặt khổ

Giàu thoi thóp thở thóp thoi giàu

Khánh chuông nào vọng nào chuông khánh

Lầu nguyệt chẳng mơ chẳng nguyệt lầu

Gió xạc xào khua xào xạc gió

Sầu lay lắt nhớ lắt lay sầu…

Lý Đức Quỳnh

 

TIẾP HỌA:

 

TAN

Thể đối xứng

 

Dâu mặc tằm hay tằm mặc dâu

Đâu còn nghĩa chứ nghĩa còn đâu.

Giận thương luôn bận luôn thương giận

Giàu khó nỏ vương nỏ khó giàu.

Rượu xỉn say vào say xỉn rượu

Lầu duyên quậy bạo quậy duyên lầu

Nẻo, đường hai phía hai đường, nẻo

Sầu đẫm dạ ư dạ đẫm sầu .

Trần Như Tùng 

 

HỢP HỌA:

 

NGHIỆP TẦM DÂU

 

Dâu tầm nghiệp dĩ nghiệp tầm dâu

Đâu được chọn vai chọn được đâu

Quẫn túng cam tâm,cam túng quẫn

Giầu sang khổ trí khổ sang giầu

Chiếu manh cho sạch,cho manh chiếu

Lầu gác chẳng thơm, chẳng gác lầu

Hỉ nộ buông lơi, buông hỉ nộ

Sầu bi rũ bỏ,bỏ bi sầu.

Thanh Hòa

 

CŨNG HỌA:

 

SẦU

 

Dâu đời héo úa héo đời dâu

Đâu biết ai buồn ai biết đâu ?

Chát đắng tình ta tình đắng chát

Giàu sang phận họ phận sang giàu

Gác mơ hoài vọng hoài mơ gác

Lầu mộng ước ao ước mộng lầu 

Lở bến thương hoài thương bến lở

Sầu đông tím dạ tím đông sầu

Thy Lệ Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét