Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

78_SAY II (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


SAY II

 

Cớ chi mà cứ tít cung mây

Cậu, tớ cùng nhau cạn chén này

Tình cũ, bạn xưa vui cứ uống

Số đen, phận hẩm buồn nên say

Lúc say lòng những chê đời nhạt

Khi tỉnh hồn sao ngấm nỗi cay

Men thấm, người quay, cùng đất đảo

Tình tang rót nữa … sầu vơi bay ? ?

CAO BỒI GIÀ

22-10-2001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét