Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

86_TỰ TU (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


TỰ TU

 

Đã mấy năm nay khoát bóng mù

Nhốt mình quanh quẩn ở nhà tu

Văn chương tức tắc đành thân mực

Ý tưởng lang thang chấp phận tù

Cô dạ căng tai nghe tiếng hạ

Đơn lòng nhắm mắt thưởng trăng thu

Bạn bè thăm hỏi vờ âm vắng

Câu chấm không than, tớ tự tu.

CAO BỒI GIÀ

15-04-2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét