Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

75_NỢ (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


NỢ

 

Cái n cái duyên vn ngp đu

đi, ai mun n ai đâu

Ân tình mun tr càng thâm nng

Ơn nghĩa mong đn li lún sâu

Vay tr xoay thi cười ln khóc

Nng mưa đi tiết dãi cùng du

L đem li thit mà so xíu

Thì d muôn niên cht ngt su !

CAO BI GIÀ

27-03-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét