Thứ Bảy, 20 tháng 5, 2017

82_THU CA (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


THU CA

 

Sầu vương man mác ngọn thu phong

Xao xuyến lơ thơ sắc lá hồng

Nhạn lạc đơn côi xoài cánh mỏi

Trời chiều xanh ngắt điểm mây trong

Hồn thu thấm đẫm lan triền cỏ

Sắc nắng mơ nhòa trải bến sông

Nhẹ lướt giữa dòng, đò chuyến cuối

Lời ca, ai hát khách phiêu lòng !

CAO BỒI GIÀ

26-08-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét