Thứ Hai, 1 tháng 5, 2017

LẠ...


LẠ…

 

Vui gì mà cứ kéo nhau đi

Để chuốc vào thân lắm lụy bi

Giá cả trời ơi, đau …hoạn hoạn

Tàu xe mẹ hỡi, khổ …chi chi

Nhà tan mà kẻ không màng luận

Nước mất sao người chẳng nghĩ suy

Tai nạn ầm ầm lên mặt báo

Hí du chửa sướng, lệ như ri…

CAO BỒI GIÀ

01-05-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét