Chủ Nhật, 28 tháng 5, 2017

88_TỰ THÁN (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


TỰ THÁN

 

Đời mãi dài thê nỗi đớn đau

Sầu đong từ giọt chuyển sang gầu

Bồn chồn ngóng ước bao ngày dịu

Khắc khoải ngoai mong một bến chầu

Nhát chém hư vô truy phách lạc

Cơn đau hiện hữu chết tâm sâu

Ngơ ngơ hỏi trỏng đâu ai đó ?

Quả đắng lâm râm ngấm mụ đầu !

CAO  BỒI GIÀ

11-07-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét