Thứ Hai, 31 tháng 7, 2017

134_SẦU ĐỘC ẨM (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)SẦU ĐỘC ẨM


 
Nâng chén, mời ta uống với tôi
Cạn ly tưởng bạn cũng chung ngồi
Buồn lòng ậm ự lời than trỏng
Vui miệng buông tuồng tiếng chuốc rơi
Nguyệt tít mây cao , cười chẳng chiếu
Gió ngoài giậu vắng ,mỉa không chơi
Một mình vo muộn…tênh tênh quá
Ồ lệ tuôn hay rượu ướt đùi ?
CAO BỒI GIÀ19-07-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét