Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

102_ĐÔI DÉP (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


ĐÔI DÉP

 

Ai so được Dép tiếng chung tình

S phn bên nhau cn t sinh

Thiếu mt, vài gang đành tĩnh vt

Đ đôi, muôn dm chp sa hình

Thm nhung vinh phúc cùng chung hưởng

Chi đá gian nan chng đc trình

Muôn chn sang hèn hình đ bóng

Thy chung như Dép, ch đâu bình?

CAO BI GIÀ

07-09-2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét