Thứ Hai, 3 tháng 7, 2017

103_NƯỚC RÚT (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


NƯỚC RÚT

 

Thm thot năm tri li sp qua

Tháng còn, ngày cn chy thoi đưa

Mit mài c lm SAO THUA NH

Toan tính lo nhiu ĐÃ THNG CHƯA?

Nước rút bn b, co cng chy

Đường cùng cht cha, khoát tay xua

Nghĩ đi chng biết đâu dài ngn

Biết đến bao gi mi hết đua !

CAO BI GIÀ

2002

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét