Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

SẮC LỰC (Hát Nói)


SẮC LỰC

 

MƯỠU:

     Trai tài vốn đắm giai nhân

Lầm mưu mỹ sắc thế gian đã nhiều

 

NÓI:

 

Ây hồng hồng, tuyết tuyết

Tại Trời sinh bao tuyệt sắc giai nhân

Duyên ngộ chi, để rối loạn tâm can

Nam tử hán dễ ai không quàng…vướng

MỸ NHÂN TỰ CỔ NHƯ DANH TƯỚNG

BẤT HỨA NHÂN GIAN KIẾN BẠCH ĐẦU

Một nụ cười điên đảo đấng mày râu

Đôi mắt liếc khiến thành khuynh, nước mất

Gương Kiệt Trụ rành sử xanh   ghi khắc

Tấm hồng nhan khiêu dấy loạn binh đao

Lúc thân vong  muộn hối bậc anh hào

Mùi son phấn, làn mi ẩn giông tố

Mải đắm say anh hùng lâm tử lộ

Ôi ba sinh còn chửa hết ăn năn

Mà đời nào học gương răn…

CAO BỒI GIÀ

29-07-2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét