Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

108_NHẮN TÁO QUÂN (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


Hôm nay Ông Táo biệt nhân gian

Tội nghiệp tê căm …vẫn chẳng quần

Lỗi phạm trần gian dù chẳng kể

Công lao Thượng giới đã minh phân

Mong dừng dạ nộ: khô, hanh đổ

Xin bớt nguồn cơn: lũ, vũ vần

Nhờ Táo khéo lời cho cõi thế

Trời thương: Năm mới nắng mưa thuần !
.           CAO BỒI GIÀ
.            26-01-2011
.           (23 THÁNG CHẠP, CANH DẦN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét