Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

112_GIAO THỪA (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


Trời đất như chừng trong rất trong…

Đêm thanh chuyển khắc đón Xuân nồng

Linh thiêng âm thoảng chuông vang vọng

Rực rỡ  trời bừng pháo vẽ bông

Lẩm bẩm An lành tròn ước muốn

Thầm thì hạnh phúc toại cầu mong

Giao thừa khói tỏa thơm đêm tịch

Chợt thấy xôn xao … tận cõi lòng?
.           CAO BỒI GIÀ
.            01-02-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét