Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

121_KHAI BÚT (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


Năm Mèo khai bút ,tiện vần theo

Khắp cả trần gian chẳng đói  nghèo

Sướng dạ: Phúc tràn trăm độ ước

Thỏa lòng: Lộc nẩy vạn lần gieo

Tận tâm, Trời độ không e núi

Tin tưởng, Trên ban, chẳng ngại đèo

Nhân loại nhìn ra Chân, Thiện, Mỹ

Chung hòa hạnh phuc cả năm Mèo.
.           CAO BỒI GIÀ
.            03-02-2011
.           (01 TẾT, TÂN MÃO)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét