Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

111_CHÀO 2011 (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


Hai ngàn mười một bước kê chân

Thời khắc bàn giao lặng đếm gần

Nâng chén rượu nồng, nào tống Cựu

Cụng ly bia lạnh, hãy nghinh Tân

An khang tuôn ắp muôn muôn họ

Hạnh phúc dâng đầy vạn vạn dân

Mưa nắng ơn Trời cao thuận phát

Nhân hòa an hưởng phúc Tân Xuân.
.          CAO BỒI GIÀ
.            24-12-2010

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét