Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

106_CHỢ PHỐ TẾT (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


CHỢ PHỐ TẾT

 

Vang vang khúc hát Chúa Xuân v

Tràn ph người, xe, gióng, gánh quê

Lá chui, lá dong xanh mát ph

Hoa mai, hoa cúc thm tươi hè

Tâm hn nhân thế đy nao nc

Khí tiết gian trn dy đm mê

Ch Tết quanh quanh bng sc sng

Lòng vương hnh phúc…có ai nghe ?

CAO BI GIÀ

21-01-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét