Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

128_CHUYỆN NHÀ (TT. THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


CHUYỆN NHÀ

 

Dài ngn khác nhau, mt gc nhà

Bàn tay năm ngón Tri sinh ra

Em Tư vn tt mình vàng óng

Nàng Út thân nhàn dáng thướt tha

Hai Tr lăng xăng lo qun vic

Ba Ku khéo léo v thêu hoa

Tàng ô thương hi, phn anh C

Lng l dn vai mi chuyn nhà !

CAO BI GIÀ

23-02-2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét